Välkommen till Attention Solna Sundbyberg.

Attention Solna/Sundbyberg lokalförening är ansluten till Riksförbundet Attention. Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Autism, Tourettes syndrom, Dyslexi/Dyskalkyli och Språkstörning.