Styrelsen

Ordförande Johan Gentzell Tel: 0739478578
Vice Ordförande Petra Matha
Sekreterare
Kassör
Ledamöter
Lekmannarevisor

Kontaktuppgifter Styrelsen

E-post: styrelsen@attention-solna-sundbyberg.se

Medlemsrådgivning

E-post: kontaktperson@attention-solna-sundbyberg.se

Telefon

Tel: 073-7313054

Telefontider: Onsdag kl.17-19