Välkommen till Attention Solna Sundbyberg

Attention Solna/Sundbyberg lokalförening är ansluten till Riksförbundet Attention. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ADHD, Aspergers syndrom / Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom. Vi arbetar för att personer med NPF ska bli bemötta med respekt och få det stöd de behöver i skolan, på arbetsmarknaden och på fritiden. Vi arbetar också för att anhöriga ska få ökat inflytande och avlastning. I vårt intressepolitiska program och i vår skolplattform kan du läsa mer om de frågor som vi driver. En stor del av vårt arbete bedrivs i projekt. Just nu har vi projektet Familjelyftet på riksnivå.

Vi behöver dig

Vi är en lokalförening i Solna-Sundbyberg som arbetar för att alla med NPF och deras anhöriga/närstående i kommunerna ska kunna få det stöd som de behöver. Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för barns, vuxnas och anhörigas/närståendes rättigheter i samhället. Föreningen öppnar upp till dialog med kommunernas politiker och tjänstemän. Alla har vi olika erfarenheter och kunskaper som är viktiga i dessa möten. Vi har mycket att lära av varandra. Vi kan stötta varandra i svåra situationer. Du är inte ensam!

#Kämpa inte ensam

Att leva med NPF innebär ofta en känsla av utanförskap. Ensamhet. Att vara missförstådd och kämpa mot fördomar helt själv. Fightas för sina eller sina anhörigas/närståendes rättigheter fast orken knappt finns. Men att det är så vanligt att känna så, betyder egentligen bara en sak: Vi är många. Attentions mål har alltid varit att samla oss. Ena våra röster till en röst. En röst som talar till de som bestämmer och informerar de som möter oss om vad vi behöver. Ju fler vi är desto kraftfullare blir vår röst och ju starkare blir vår gemenskap.

Vad är på gång i föreningen?

❏ Ungfritid för ungdomar 14-17 år 

❏ Informationsträffar

❏ Aktiviteter med kommunen

❏ Intressepolitiska aktiviteter

Verksamheten i föreningen styrs av medlemmarnas intressen, idéer och engagemang.
Kontakta gärna oss med förslag!