Välkommen till Attention Solna Sundbyberg.

Attention Solna/Sundbyberg lokalförening är ansluten till Riksförbundet Attention. Attention är en rikstäckande intresseorganisation för alla med intresse av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), både med och utan diagnos. Inom de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna ryms diagnoser och tillstånd som ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, Autism, Tourettes syndrom, Dyslexi/Dyskalkyli och Språkstörning.

Vi är en lokalförening i Solna-Sundbyberg som arbetar för att alla med NPF i kommunerna ska kunna få det stöd som de behöver. Tillsammans blir vi starka och kan hjälpas åt att kämpa för barns och vuxnas rättigheter i samhället. Föreningen öppnar upp till dialog med kommunernas politiker och tjänstemän. Alla har vi olika erfarenheter och kunskaper som är viktiga i dessa möten. Vi har mycket att lära av varandra. Vi kan stötta varandra i svåra situationer. Du är inte ensam!

Vad är på gång i föreningen?

❏ Ungdoms/barngrupp, träffar för de med egen NPF-diagnos

❏ Mammacafé, träffar för att dela erfarenheter och frågeställningar

❏ Informationsträffar

❏ Aktiviteter med kommunen

❏ Intressepolitiska aktiviteter

Verksamheten i föreningen styrs av medlemmarnas intressen, idéer och engagemang.

Kontakta gärna oss med förslag!