Styrelsen

Ordförande Petra Matha tillsatt 2019
Vice Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöterna
Lekmannarevisor

Kontaktuppgifter Styrelsen

E-post: styrelsen@attention-solna-sundbyberg.se

Medlemsrådgivning

E-post: kontaktperson@attention-solna-sundbyberg.se

Valberedningen

E-post: valberedning@attention-solna-sundbyberg.se

Telefon

Vi har för tillfället ingen speciell telefontid, använd e-post eller ring ordförande.