NPF-FORUM 23-24 APRIL 2020

posted in: Uncategorized | 0

DATUM: 23–24 april 2020

PLATS: Clarion Skanstull, Stockholm

MÅLGRUPP: Yrkesverksamma, anhöriga och personer med egna funktionsnedsättningar

FÖRELÄSARE PROGRAM
LADDA NER FLYER ANMÄLAN

FRÅN VAGGAN TILL GRAVEN

NPF är en funktionsnedsättning som finns med oss genom hela livet och som kan påverka oss på olika sätt i olika åldrar. Det kan handla om att inte få delta i gruppen på förskolan, att inte få den förståelse och det stöd som man behöver för att nå kunskapsmålen i skolan, eller för att överhuvudtaget kunna ta sig dit.

Det kan också handla om att kämpa hela livet för att inte misslyckas med relationer, att få sin föräldraförmåga ifrågasatt eller att behöva kämpa sig till anpassningar på utbildningar och arbetsplatser. Eller om att inse att man har levt ett helt liv med en odiagnostiserad funktionsnedsättning först när ens barnbarn får en diagnos.

Det är denna livslånga och komplexa bild av NPF som står i fokus för NPF Forum 2020. Vi vill göra det osynliga funktionshindret synligt under hela livet – från vaggan till graven

Konferensavgifter

Deltagare: 1875 kr per dag, 3 500 kr för bägge dagarna. Pris inkl. moms.
Medlem i Attention*: 1 250 kr per dag, 2 250 kr för bägge dagarna. Pris inkl. moms.
Utställarplats: 12 000 kr, bord, stol, el och deltagande i konferensen ingår. Moms tillkommer.

För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i ovanstående priser.

Sista anmälningsdag för konferensen är den 3 april 2020.

Avbokning och överlåtelse

Anmälan är bindande men inte personlig. Om du får förhinder och inte kan delta kan du överlåta din plats till en kollega.

Syftet med evenemanget är att sprida kunskap, skapa möten mellan olika aktörer inom NPF-sektorn och inspirera till nytänkande