Höstens första mammaträff

posted in: Mammaträff | 0

Höstens första mammaträff

Måndag 1 oktober Kl. 18.00- stänger 20

Kafe Cino, Nybergs Torg 4A, 172 31 Sundbyberg

Syftet med träffen
• Att få träffa andra mammor till barn/ungdomar och vuxna med NPF

• Att skapa gemenskap

• Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte

• Bara vara och delta utifrån dina egna önskemål

Mejla gärna förslag på vad Du tycker att vi ska ta upp

Du behöver vara betalande medlem i Attention för att delta , om du inte är medlem men gärna vill bli är du välkommen.

Anmälan till inkognito_67@hotmail.com

Varmt välkomna!